Правилно планиране местоположението на декоративното езеро

Planirane mestoplogenieto na dekorativno ezero
Proektirane na dekorativno ezero
Planirane na gradinsko ezero

Много пътища водят към завладяващия свят на водата!
Първата стъпка към изграждането на декоративно езеро е правилното планиране. Градинско езеро с риби може да разположите във вътрешен двор или зоната за почивка, откъдето най-удобно ще наблюдавате рибите. Езеро с фонтан изглежда добре в центъра на двора. А за любителите на естествени езера, които нямат нищо против крякането на жабите вечер, е препоръчително да разположат водния басейн в дъното на двора. В общи линии важат следните правила: Разположете езерото така, че да бъде огрявано от слънце от 4 до 6 часа дневно. За райони със силно слънце е важно да бъдат планирани и по-дълбоки участъци в езерото.  По този начин ще предпазите водата от прекомерно нагряване. Не планирайте езерото в близост до широколистни и иглолистни дървета. Падащите листа и иглички влошават качеството на водата, а корените са проблем при изграждането на езерото.

Проектиране на декоративно езеро